Akreditace

Vítáme vás v on-line kurzu VINCI, v rámci něhož se můžete vzdělávat odkudkoli s přístupem internetu. Kurz se skládá z 10 kazuistik virtuálních pacientů a je součástí celoživotního vzdělávání lékařů v souladu s § 22 zákona č. 95/2004 Sb. a Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory (ČLK). Odborným garantem projektu je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN).

ID vzdělávacího kurzu je „xxxxx“ a je ohodnocen celkem 5 kredity.

Podmínkou pro získání kreditů je úspěšné dokončení všech 10 kazuistik virtuálních pacientů v tomto modulu. Prvním nezbytným krokem je registrace řešitele. Po vytvoření registrace se vždy přihlašujte pod stejnými přístupovými údaji. Přístup ke všem kazuistikám je zdarma. Certifikát o absolvování kurzu si budete moci stáhnout v záložce Můj profil po úspěšném dokončení všech kazuistik.

Děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že kurz vhodně doplní vaše možnosti vzdělávání.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na vinci@biostatistika.cz.

Seznam kazuistik

* Nejedná se o reálného pacienta.