84letá pacientka s dušností

|
skóre: 0 |
|
|
|

První návštěva pacientky


84letou paní Alexandru do ordinace doprovází její dcera, kterou jste potkali na křtinách. 

„Maminka se nikdy s ničím neléčila, dochází pravidelně jen ke svému praktickému lékaři," říká na úvod. 

 

Do karty pacientky si mezitím zapisujete anamnestická data: 

Alergie:

neguje 

 

FA:
Perindopril 4mg 1-0-0,
Amlodipin 5mg 1-0-0 
analgetika na bolesti pohybového aparátu + kapky do očí na glaukom
 
OA:
Art. hypertenze, cca od 1970
Obezita s BMI 38
Glaukom
VAS a polyartróza velkých kloubů
 
PSA:
důchodkyně, dříve speciální pedagožka a překladatelka
 
 
AB:
celoživotní nekuřačka, 1 malé pivo za 2 dny

 

Zadýchávám se posledních pár let. Někdy je to lepší, někdy horší. Do schodů často odpočívám, zvládnu jen čtyři schody. Také mi bušívá srdíčko,“ říká pacientka. 

 

Pokládáte jí cílené otázky. Její odpovědi zapisujete do karty:

V klidu se pacientce dýchá dobře, v noci spí na rovném bez obtíží.

Bušení srdce popisuje jako pocit slabého, rychlého bušení srdce, asi pravidelného, které se objevuje hlavně při námaze či stresu. Odeznívá postupně.

Otoky kotníků se objevují spíše večer, stoupají maximálně do poloviny lýtek.

 

Míváte bolesti na hrudi nebo pocity na omdlení?“ ptáte se ještě na závěr.

Pacientka zavrtí hlavou. 


Source Freepik

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.