Užití empagliflozinu u HFpEF u 77letého muže

|
skóre: 0 |
|
|
|

První návštěva pacienta


Při prvním rozhovoru s pacientem nahlížíte do jeho složky. Doposud se léčil pro arteriální hypertenzi, užíval statin v rámci primární prevence aterosklerózy. Kvůli benigní hyperplazii prostaty ho sleduje také urolog.

 

Rodinná anamnéza je zatížena ischemickou chorobou srdeční. „Oba rodiče i starší bratr prodělali infarkt myokardu,“ potvrzuje pacient. Je nekuřák.

Špatně dýchat po námaze jsem začal teprve nedávno,“ doplňuje. Praktický lékař diagnostikoval fibrilaci síní nejasného stáří.

V ambulanci provedete echokardiografii s tímto nálezem:

Levá komora bez dilatace (LVEDD 48mm), symetrická hypertrofie (S/PW 21/21mm), s normální systolickou funkcí a regionální kinetikou, EF LK odhadem 55-60%. Jednovrcholové plnění při fibrilaci síní, predikce zvýšených plnících tlaků LK, dilatace obou síní. Hypertrofie volné stěny pravé komory. Nevýznamná mitrální a trikuspidální regurgitace. Nízká pravděpodobnost plicní hypertenze. Perikard nevýznamnou cirkulární separací.

Laboratorně NTproBNP 5189,7/l, ostatní parametry (iontogram, renální funkce, transaminázy) v normě.


Echokardiografie
Echokardiografie 2
Echokardiografie 3

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.