Dilemata HFpEF u 66leté pacientky

|
skóre: 0 |
|
|
|

První návštěva pacientky


Miluše Procházková je aktivní seniorka.

Celý život pracuju na zahrádce a moc ráda jezdím na kole. I díky tomu jsem dlouhou dobu neměla žádné zdravotní potíže," vypráví při první návštěvě ve vaší ordinaci. 

Od června roku 2020 je v péči ambulantního internisty kvůli hypertenzi a dyslipidémii. A před šesti týdny prodělala první ataku akutní fibrilace síní. 

Pročítáte si záznam v její elektronické kartě: 

Ataka řešena do 10 hodin elektrickou kardioverzí. Nasazena antikoagulace. 

 


1

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.