45letý muž s polyurií a polydipsií

|
skóre: 0 |
|
|
|
|

Určení pravděpodobné diagnózy


Je červenec roku 2021. Do vaší ambulance přichází 45letý pacient a podává vám žádanku od svého praktického lékaře. 

„Prosím o vyšetření pacienta na interně z důvodu rychlého váhového úbytku (12 kg/6 týdnů).

Pacient trpí zvýšenou žíznivostí, nechutenstvím a polyurií (až 6 litrů/den). Současně se u něj objevuje nechutenství, bolest břicha pod sternem.

Polykací obtíže nebyly, zvracení 1x bez přítomnosti krve.

Pacient byl doposud léčen pouze pro hypertenzi, a to kombinovaným preparátem perindopril-arginin+indapamid 5/1,25 mg tbl. 1-0-0.

V anamnéze byly zjištěny údaje o diabetes mellitus 2. typu (DM 2T) na léčbě perorálními antibiotiky (PAD) u matky pacienta a o léčeném karcinomu (Ca) mandle u otce.“

 

Co se mnou bude, pane doktore? Je to zlé?" ptá se nervózně pacient. 


obr1

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.