Chronické onemocnění ledvin u 40letého pacienta

|
skóre: 0 |
|
|
|

První návštěva pacienta


Nerozumím tomu, měl jsem za to, že jsem skoro zdravý. Nekouřím, jen mám trochu vyšší tlak a užívám tablety na cukrovku, nic víc,“ říká pacient nejistě.

Nemějte strach. Zeptám se vás teď na pár věcí a pak vám řeknu, jak budeme pokračovat dál,“ uklidňujete pacienta.

 

Do počítače si průběžně zapisujete základní údaje.

 • RA: otec zemřel v 72 letech na mozkovou příhodu, léčil se s vysokým krevním tlakem a DM 2. typu, v posledních letech užíval inzulín.
 • Matka je naživu, má hypertenzi a dochází na diabetologii. Má injekční léčbu diabetu, injekce si aplikuje jednou týdně.
 • Bratr (38 let) je snad dosud zdráv.
 • Dvě děti jsou dosud v pořádku.
 • OA: při nástupu do zaměstnání před pěti lety zjištěna hypertenze, farmakoterapie pacientem záhy vysazena pro kašel.
 • Před rokem prodělal iritaci pankreatu v.s. biliární etiologie, podrobil se ERCP a má dráždivý tračník (fekální kalprotektin v normě).
 • Ví o vysokém cholesterolu, režimová opatření nezná a léky neužívá. Před pěti lety měl normální glykémii.
 • V posledních letech zvýšená únavnost, nykturie 1-2x denně, bez dysurických potíží.
 • Nekuřák.
 • FA: telmisartan/amlodipin 80/5 mg 1x denně asi měsíc, metformin 850 mg 2x denně.

 

Pacientovi měříte třikrát za sebou krevní tlak. Poslední hodnotu si zapisujete do počítače – 174/84 mmHg, puls pravidelný 82/min.

Poznamenáváte si váhu: 108 kg, 194 cm. V počítači svítí červeně hodnota sérového kreatininu – 156 µmol/l, odhadovaná glomerulární filtrace je v pásmu G3a.

Pak sjedete k močovému nálezu, kde vidíte krev +++, v sedimentu pak 198 erytrocytů na mikrolitr. Albuminurie je 392 mg/g, pohybuje se tedy již v pásmu A3.

 

Pacient potvrzuje, že v posledních měsících někdy pozoruje zpěněnou moč.

Ve fyzikálním vyšetření jsou patrné lehké tzv. pitting otoky perimaleolárně – po zatlačení do otoku zůstává důlek.

 

Dále si prohlížíte následující hodnoty:

 • Na+ 138 mmol/l
 • K+ 4,9 mmol/l
 • Ca++ 2,34 mmol/l
 • Glykémie 6,8 mmol/l
 • Albumin 36 g/l
 • Celková bílkovina 73 g/l
 • CRP 8 mg/l
 • IgA 6,52 g/l
 • LDL cholesterol 4,8 mmol/l
 • HbA1C 66 mmol/mol
 • Ferritin 96 µg/l
 • 25-OH-D 32 µg/l
 • Hemoglobin 132 g/l
 • Leukocyty 10,2 x 109/ l
 • Trombocyty 232 x 109/ l

 

Sonografický nález ledvin nepopisuje žádnou patologii. 


CKD heatmap

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.